FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A DUPLITEC Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1141 Budapest, Öv utca 35-37, cégjegyzékszám: 01-09-971563, a továbbiakban: „Társaság”) a drónok használatához és üzemeltetéséhez kapcsolódóan az alábbi felelősség vállalási nyilatkozatot teszi:


A Társaság vállalja, hogy munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói a pilóta nélküli járművek használata és üzemeltetése során teljes körűen megtartja a légiközlekedés magyar és az Európai Unióban hatályos rendelkezéseit és a jelen felelősségvállalás nyilatkozatban foglaltak szerint használják és üzemeltetik a pilóta nélküli járműveket. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a pilóta nélküli járművek használata során nem veszélyezteti más személyek és légi járművek biztonságát, és a pilóta nélküli járművek használatával nem okoz vagyoni kárt. A Társaság vállalja a mindenkori hatályos repülésbiztonsági követelmények betartását. A Társaság kötelezettséget vállal a pilóta nélküli járművek vonatkozásában az európai és magyar légtérbe integrált technológiák és rendszerek felhasználására, használatára. A Társaság a pilóta nélküli járművek használata és üzemeltetése során tiszteletben tartja a magánélethez és az adatvédelemhez való alapvető jogokat. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm.rendelet 1. § (3a) bekezdésének d) pontjára a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében eseti légteret jelöl ki a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez, az eseti légtérre vonatkozó rendelkezéseket betartja. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a pilóta nélküli járművek használata és üzemeltetése során a légiközlekedési kötelező felelősség biztosításra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felelősség biztosítást tart fenn. A Társaság vállalja, hogy a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a sport, valamint magáncélú felhasználástól eltérő tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenységet bejelenti a légiközlekedési hatóságnak. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a pilóta nélküli járművek használatára vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket – azok módosítása esetén a módosított vagy újonnan bevezetett rendelkezéseket – teljes körűen betartja.

Kelt: Budapest, 2024. január 02.